Für die Deutschen
RETRANSMISJE


































































































Żądania Matki Bożej Fatimskiej


Polsko, Bóg jeszcze czeka na Ciebie




Ciebie tylko Maryja uratuje


na podstawie Orędzi na Czasy Ostateczne


















Czynię nieprzyjaźń między żywiołami - 12.08.2012




Kazanie z 29.04.2012r.




Cztery grzechy główne ks. Piotra Natanka




Sakrament pokuty - niezmierzona Miłość Boga


DROGA CZASÓW OSTATECZNYCH




Objawienia w Montichiari - Godzina Łaski










Rozsadzenie Kościoła od wewnątrz



O Mszy Świętej




Tylko kapłan katolicki uratuje świat


Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Świętego


List Otwarty do Kapłanów Kościoła Katolickiego


KATECHEZY GIETRZWAŁDZKIE

Wieczerniki Ducha Świętego 2019/2020


Wieczerniki Ducha Świętego


w roku 2019/2020













17-19 styczeń 2020
dywizja pomorska oraz wszyscy chętni

7-9 luty 2020
dywizja warszawska p. Danuty i zagranica oraz wszyscy chętni

13-15 marzec 2020
dywizja dolnośląska oraz wszyscy chętni

17-19 kwiecień 2020
dywizja świętokrzyska i radomska oraz wszyscy chętni

15-17 maj 2020
dywizja poznańska i warszawska p.Anny oraz wszyscy chętni

19-21 czerwiec 2020
dywizja śląska, żywiecka, Bielsko-Biała oraz wszyscy chętni

17-19 lipiec 2020
dywizja małopolska i podkarpacka oraz wszyscy chętni

14-16 sierpień 2020
dywizja lubelska oraz wszyscy chętni

11-13 wrzesień 2020
dywizja podlaska i Mazury oraz wszyscy chętni

16-18 październik 2020
dywizja pomorska oraz wszyscy chętni

13-15 listopad 2020
dywizja warszawska p. Danuty i zagranica oraz wszyscy chętni

18-20 grudzień 2020
dywizja dolnośląska oraz wszyscy chętni

KATEGORIE














RETRANSMISJE






















































































wg św. Ojca Pio






Czas, który jest przeminie






Oni Mnie nie chcą




Częstochowa
06.10.2012r.








Kim naprawdę jesteś kapłanie?










Wspomnienie św. Jana Ewangelisty


Przyśpieszę Dzień Mojego Przyjścia


Msza Święta z 05.11.2011r.


Kazanie z 2 października 2011r.




Prawdziwe oblicze HERETYKÓW i SEKCIARZY w Kościele




ks. Natanek nieposłuszny?